Phục hồi dữ liệu máy Server IBM đã can thiệp

Chiều ngày 03/12/2010 công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam tiếp nhận Sever IBM 3400 của công ty TNHH ELEGANT TEAM MANUFACTURER – Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh. Máy chạy RAID5, 03 ổ cứng 74Gb chuẩn SAS.
Sau khi xảy ra sự cố, công ty ELEGANT TEAM MANUFACTURER đã nhờ công ty FPT khắc phục xong vẫn không thể lấy được dữ liệu. Chiều ngày 03/12/2010 kỹ thuật của công ty đã chuyển máy server đến công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam. Và cho tới Ngày 06/12/2010 công ty đã nhận lại được toàn bộ dữ liệu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button