Phục hồi dữ liệu Server HP kêu lạch cạch

Ngày 18/01/2011, Công ty HardwareData Việt nam tiếp nhận Server HP của công ty ASCOM Việt Nam chuyển tới. Tình trạng: Máy sử dụng 1 ổ cứng SCSI 36.4Gb, lỗi phát ra tiếng kêu lạch cạch.
Ngày 21/01/2011, chúng tôi đã bàn giao toàn bộ dữ liệu bên trong ổ cứng cho công ty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button