Cứu dữ liệu ổ cứng máy chủ hỏng không detect

Ngày 25/06/2012 Công ty Hardware Data Việt Nam đã cứu thành công dữ liệu máy chủ cho Công ty thương mại VIC. ĐC: Khu CN Vĩnh Niệm – Lê Chân – Hải Phòng. Máy chủ IBM sử dụng ổ cứng SCSI 73Gb bị hỏng không detect, Ổ đã qua đơn vị khác can thiệp nhưng không thành công. Sau 2 ngày làm việc, chúng tôi đã bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho công ty VIC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button