Khôi phục dữ liệu Server hỏng Card Raid

Server APAVE Da NangNgày 22/04/2014 Công ty cứu dữ liệu Hardware Data Việt Nam nhận được 4 ổ cứng chuẩn SAS dung lượng 300Gb từ công ty APAVE Đà Nẵng gửi ra theo đường chuyển phát nhanh. Qua kiểm tra, 4 ổ cứng trên được cấu hình trên máy chủ IBM theo mảng Raid 5. Do máy chủ hỏng Card Raid nên toàn bộ dữ liệu nằm kẹt trong 4 chiếc ổ cứng. Sau 02 ngày làm việc, toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho công ty APAVE Chân Á Thái Bình Dương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button