Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy chủ HP

Server AgribankNgày 18/05/2015 Anh Việt Anh – 0919892641 liên hệ với công ty Khôi phục dữ liệu máy tính yêu cầu khôi phục dữ liệu máy chủ HP của ngân hàng Agribank Tây Hà Nội. Máy chủ HP sử dụng 3 ổ cứng SAS136Gb chạy Raid5 trong tình trạng lỗi hai ổ cứng. Sau khi tiếp nhận 3 ổ cứng, cuudulieuhdd.com đã kiểm tra hai ổ cứng lỗi thấy một ổ bị bad nặng, một ổ bị lỗi không nhận. Sau 3h, toàn bộ dữ liệu đã được khôi phục và bàn giao lại cho anh Việt Anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button