Cứu dữ liệu máy chủ ổ cứng chuẩn SCSI

Ngày 11/08/2015 Phục hồi dữ liệu máy chủ cho anh Đoàn 0944122568. Máy chủ chạy 3 ổ cứng chuẩn SCSI. Tình trạng máy chủ hỏng nên toàn bộ dữ liệu không đọc được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button