Cứu dữ liệu hệ thống máy chủ HP

Ngày 18/02/2012 Công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam đã bàn giao toàn bộ dữ liệu hệ thống máy chủ HP cho anh Nam – 0915107708. Dữ liệu hệ thống máy chủ HP được cứu từ ổ cứng SCSI 72.8 G lỗi không nhận. Sau 1 ngày làm việc chúng tôi đã bàn giao toàn bộ dữ liệu có trong ổ cứng cho nhân viên IT của công ty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button