Cứu dữ liệu máy chủ chạy Raid 5 lỗi ổ cứng

Ngày 2/7/2013 chúng tôi đã cứu thành công dữ liệu máy chủ cho anh Dũng. Máy chủ chạy Raid 5 sử dụng 3 ổ cứng SCSI 146G. Nguyên nhân gây mất dữ liệu là do hệ thống Raid 5 bị lỗi hai ổ cứng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button