Cứu dữ liệu máy chủ chạy Raid 5 mất dữ liệu

Ngày 27/6/2013 chúng tôi đã Cứu dữ liệu Raid 5 cho anh Thắng – 0904340533. Máy chủ chạy Raid 5 sử dụng 3 ổ cứng 160G chuẩn Sata. Nguyên nhân mất dữ liệu do ổ cứng lỗi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button