Cứu dữ liệu máy chủ lỗi Main

SAS 73GbNgày 19/04/2015 Cứu dữ liệu máy chủ cho khách hàng 0966801531. Máy chủ sử dụng 2 ổ cứng SAS 73G lỗi main, không đọc được dữ liệu từ ổ cứng. Khách hàng chờ đọc dữ liệu lấy ngay trong ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button