Cứu dữ liệu ổ cứng IBM chạy Raid 1 bị hỏng

2676_Trung AnhNgày 08/12/2014 cuudulieuhdd.com nhận 02 ổ cứng từ khách hàng Trung Anh – 01696696997. Hai ổ cứng IBM 500Gb chạy raid1. Một ổ cứng hỏng từ tháng 3 năm 2014. Ổ còn lại vừa mới hỏng. Ngày 10/12/2014 cuudulieuhdd.com đã bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button