Cứu dữ liệu ổ cứng mạng NAS QNAP

Qnap RolandNgày 24/01/2015 Cứu dữ liệu NAS QNAP cho ông Roland – 01674436049. Ổ cứng mạng Qnap sử dụng 4 ổ cứng 1Tb chạy Raid5. Do ổ cứng lỗi, mất cấu hình raid nên mất toàn bộ dữ liệu. Sau 02 ngày làm việc, dữ liệu được khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button