Cứu dữ liệu ổ cứng máy chủ

Ngày 04/06/2015 Cứu dữ liệu Máy chủ cho anh Văn 0912261399. Máy sử dụng hai ổ cứng Western 500Gb Sata cấu hình raid 1 bị mất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày

3413-Van-raid1-mat-du-lieu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button