Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy chủ

Ngày 23/12/2011, Công ty Hardware Data Việt Nam tiếp nhận ổ cứng máy chủ từ anh Quân – công ty Tin học Ngọc Hà. Ổ cứng SCSI HP 72.8G trong tình trạng bị lỗi không detect. Ngày 26/12/2011, chúng tôi đã bàn giao toàn bộ dữ liệu trong ổ cứng cho nhân viên IT của công ty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button