Cứu dữ liệu ổ cứng máy chủ

anh Thịnh – 0973225830 mang ổ cứng máy chủ raid5 sử dụng 3 ổ cứng WD10EZRX chuẩn SATA mang tới trong tình trạng bị mất dữ liệu do ổ cứng bị bad nặng mất cấu hình raid. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng máy chủ vào ngày 11/4/2016. Dữ liệu sau khi phục hồi thành công được bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu WD10EZRX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button