Cứu dữ liệu ổ cứng Raid 5 hệ thống lỗi

4154_Ha_SSD480Cứu dữ liệu ổ cứng Raid 5 cho anh Hà – 0915493329. Server cấu hình raid5 sử dụng 4 ổ cứng SSD dung lượng mỗi ổ cứng là 480GB. Hiện tượng hệ thống báo lỗi 2 ổ cứng. Ngày 24/11/2015 chúng tôi đã khôi phục thành công và bàn giao lại cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button