Cứu dữ liệu ổ cứng SAS 500Gb không đọc được dữ liệu

khách hàng 0904420779 – Hải Phòng mang ổ cứng IBM chạy raid5 sử dụng 3 ổ cứng SAS 500Gb mang tới trong tình trạng máy chủ bị hỏng và không đọc được dữ liệu. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng SAS vào ngày 22/4/2016. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng.

Cứu dữ liệu SAS 500Gb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button