Cứu dữ liệu ổ cứng SCSI 300Gb

Ngày 17/07/2012 Công ty chúng tôi tiếp nhận ổ cứng SCSI 300Gb của Trung tâm thông tin Điện lực trong tình trạng ổ cứng phát ra tiếng kêu từ bên trong. Sau 02 ngày làm việc, toàn bộ dữ liệu từ ổ cứng này được bàn giao lại cho trung tâm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button