Cứu dữ liệu ổ cứng SCSI không đọc được dữ liệu

Ngày 01/10/2015 cứu dữ liệu ổ cứng SCSI 73Gb cho anh Long – 0965808085. Ổ cứng được tiếp nhận trong tình trạng bad nặng, không thể đọc dữ liệu ra được. Sau 1 ngày toàn bộ 100% dữ liệu từ ổ cứng được bàn giao lại cho khách hàng.

3917-Long-SCSI-73Gb-bad-nan

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button