Cứu dữ liệu ổ cứng Western chạy raid 5

1805_Quy_raid 5Ngày 15/05/2014 Công ty cứu dữ liệu Hardware Data Việt Nam tiếp nhận 06 ổ cứng WD500Gb chạy Raid5 từ công ty Liên doanh TNHH Kim Ngọc – ĐC: 23 Ngọc Khanh, Ba Đình, HN. Do máy chủ hỏng lên toàn bộ dữ liệu nằm kẹt trong 06 ổ cứng. Sau 02 ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho bộ phận kỹ thuật của công ty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button