Cứu dữ liệu Server Hosting máy chủ bị tấn công

Server 2650_HoangNgày 04/12/2014 Cứu dữ liệu server cho anh Hoàng – 0902197499. Hai ổ cứng IBM 500Gb chạy raid1, cả hai ổ cứng đều hoạt động bình thường nhưng máy chủ bị tấn công mất sạch dữ liệu. Sau 2 ngày làm việc, dữ liệu của hơn 50 website đã được khôi phục.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button