Cứu dữ liệu ổ cứng máy chủ chuẩn SAS 1T

Ngày 13/05/2014 Hardware đã tiếp nhận ổ cứng máy chủ chuẩn SAS 1Tb cho anh hùng_09129984xx trong tình trạng ổ cứng bad nặng. Sau 03 ngày, toàn bộ dữ liệu đã được khôi phục và bàn giao lại cho anh Hùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button