Khôi phục dữ liệu máy chủ Raid 5 8 ổ

server-rai5-8x3T-150x150_10.07.13Ngày 10/07/2013 Công ty Hardware Data Việt Nam đã phục hồi thành công hệ thống Raid5 sửa dụng 8 ổ cứng 3Tb. Nguyên nhân mất dữ liệu do 2 trong 8 ổ cứng bị lỗi. Hệ thống có hơn 3Tb dữ liệu chứa toàn file dạng text. Thời gian copy dữ liệu ra mất 15 ngày (Tốc độ copy chưa từng thấy từ trước tới nay). (Do yêu cầu từ phía đối tác nên chúng tôi không cung cấp thông tin khách hàng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button