Khôi phục dữ liệu máy chủ Server IBM mất cấu hình

4121_Dung-300GbKhôi phục dữ liệu máy chủ Server IBM System sử dụng 2 ổ cứng SAS 300Gb cho anh Dũng. Ổ cứng máy chủ bị mất cấu hình raid. Kỹ thuật đã tiến hành kiểm tra và bàn giao tòa bộ dữ liệu lại cho Anh Dũng theo số điện thoại 0168222286 vào ngày 17/11/2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button