Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy chủ chạy raid 0

Chi nhánh Tổng công ty Dịch vụ viễn thông – 216 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN mang ổ cứng máy chủ Dell 8 ổ cứng dung lượng 1 Tb được mang tới trong tình trạng 1 ổ cứng bị hỏng. Khách hàng đã yêu cầu công ty khôi phục dữ liệu ổ cứng máy chủ vào ngày 18/5/2016.  Toàn bộ bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu may chu dell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button