Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy chủ mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu SAS 146Gb Chị Thái – 0949293268 mang ổ cứng máy chủ IBM chạy raid5 sử dụng 03 ổ cứng SAS 146Gb mang tới trong tình trạng máy bị hỏng mất dữ liệu. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng máy chủ vào ngày 31/5/2016. Công ty chúng tôi đã phục hồi và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button