Khôi phục dữ liệu ổ cứng SAS lỗi đầu đọc

phuc hoi du lieu SAS 300GNgày 24/01/2014, Khôi phục dữ liệu ổ cứng SAS 300Gb cho anh Nam_0914638866. Ổ cứng lỗi đầu đọc không nhận. Toàn bộ dữ liệu được cứu và trả cho anh ngay trong ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button