Khôi phục dữ liệu ổ cứng server bad nặng

Anh Toàn – 0936251238 mang ổ cứng tới yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Server sử dụng 03 ổ cứng, dung lượng 250Gb model: WD2500HLFS. Trong 03 ổ cứng mang tới có 02 ổ cứng máy chủ báo lỗi. Sau khi kiểm tra thấy 02 ổ cứng trong hệ thống bị bad rất nặng. Ngày 29/12/2015 chúng tôi tiến hành đọc dữ liệu và ghép vào hệ thống raid. Sau 2 ngày làm việc dữ liệu được trả lại cho khách hàng.

4287-toan-bad-nang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button