Khôi phục dữ liệu ổ cứng server SAS không truy cập được

anh Luân 0985980913 mang ổ cứng server SAS 1Tb chạy Raid0 sử dụng 2 ổ cứng do ổ cứng máy chủ bị hỏng nên không thể truy cập vào raid 0 để copy dữ liệu ra ngoài. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng server vào ngày 22/4/2016. Sau khi phục hồi thành công dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu SAS 1Tb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button