Khôi phục dữ liệu raid 1 mất cấu hình

Server-4019_TuanKhôi phục dữ liệu raid 1 cho anh Tuấn – 0913213488. Mảng chạy 2 ổ cứng SAS 300Gb được cấu hình Raid1. Do cả hai ổ cứng đều bị bad nên mất cấu hình raid. Ngày 23/10/2015  công ty bàn giao dữ liệu lại cho Anh Tuấn. Dữ liệu bàn giao cho khách hàng ngay trong ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button