Khôi phục dữ liệu Raid 5 HP do Server hỏng

Ngày 06/10/2015 Công ty Khôi phục dữ liệu máy tính Việt nam tiếp nhận 7 ổ cứng SCSI 73Gb của anh Kỷ – 0977766817. Toàn bộ số ổ cứng này hoàn toàn hoạt động bình thường nhưng do server hỏng không sửa được nên toàn bộ dữ liệu nằm kẹt trong ổ cứng. Sau 8 giờ làm việc trên thiết bị cứu dữ liệu máy chủ chuyên dụng, toàn bộ 100% dữ liệu của anh Kỷ được cứu lại đầy đủ

3939-Ky-SCSI-73Gb-o-hong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button