Lấy lại dữ liệu máy chủ

Ngày 01/08/2015 Cứu dữ liệu máy chủ cho anh Hòa 0936436799. Ổ cứng dung lượng 500Gb lỗi. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi

3683-Hoa-may-chu-loi

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button