Lấy lại dữ liệu ổ cứng raid seagate bad nặng

A Thắng – 09045xx486 mang ổ cứng máy chủ raid5 chạy 4 ổ có Model: ST1000DM003 mang tới trong tình trạng bị lỗi do 2 ổ cứng bị bad nặng nên card raid không nhận ổ cứng. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng vào ngày 19/4/2016. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ST1000DM003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button