Lấy lại dữ liệu Raid 0

Raid0_73G_HieuNgày 27/03/2014 công ty cứu dữ liệu Hardware Data Việt Nam nhận yêu cầu cứu dữ liệu từ mảng Raid0 gồm 02 ổ cứng SAS 73Gb trong tình trạng 01 ổ cứng bị bad nặng và 01 ổ cứng bị hỏng đầu đọc. Nguyên nhân do công ty của anh chuyển địa điểm, quá trình vận chuyển máy bị va đập nên khi chuyển về địa điểm mới server bị hỏng ổ cứng. Sau 03 ngày làm việc, chúng tôi đã cứu lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho anh Hiếu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button