Lấy lại dữ liệu Server mất dữ liệu

1813_Server TungNgày 17/05/2014 Lấy lại dữ liệu server cho anh Tùng_09898983xx. Máy chủ mất dữ liệu do Raid máy chủ IBM bị lỗi. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Tùng ngay trong ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button