Phụ hồi dữ liệu máy chủ Raid 5 bị hỏng

Raid5_WD150-04.03.2013Ngày 04/03/2013Phục hồi dữ liệu máy chủ Raid 5 cho Công ty TNHH Dược phẩm Tân An. Máy chủ chạy Raid 5 sử dụng 3 ổ cứng WD150Gb. Hệ thống mất dữ liệu do một ổ cứng trong hệ thống Raid bị hỏng. Hardware Data Việt nam đã khôi phục toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho công ty Tân An sau 3 ngày làm việc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button