Cứu dữ liệu hệ thống máy chủ mất cấu hình Raid

Ngày 06/01/2012 Công ty Hardware Data Việt Nam tiếp nhận 2 ổ cứng SCSI 36.4G từ hệ thống máy chủ IBM. Do máy chủ hỏng nên mất cấu hình Raid, không thể lấy dữ liệu ra được. Ngày 7/1/2012, chúng tôi đã bàn giao toàn bộ dữ liệu cho anh Hải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button