Phục hồi dữ liệu máy chủ do Card Raid lỗi

 Server-2736_ThanhNgày 22/12/2014 cuudulieuhdd.com nhận được 02 ổ cứng 2Tb từ anh Thành – 01674541639 công ty Taixin Printing Vina – ĐC: Số 6 Đường TS3, Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh với yêu cầu phục hồi toàn bộ dữ liệu. Nguyên nhân mất dữ liệu do card Raid lỗi. Sau 1 ngày, toàn bộ dữ liệu đã bàn giao lại cho công ty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button