Phục hồi dữ liệu máy chủ raid 5 báo lỗi

anh Tuấn Anh – 0905718888 mang ổ cứng Raid 5 chạy 4 ổ cứng SSD intel 240Gb mang tới trong tình trạng 2 ổ cứng báo lỗi. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu máy chủ raid 5. Sau 24h làm việc toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 19/1/2016

Phục hồi dữ liệu raid5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button