Phục hồi dữ liệu máy chủ Raid1 SAS146Gb

anh Tuấn – 0963602250 mang ổ cứng máy chủ Raid1 SAS146Gb trong tình trạng 1 trong 2 ổ cứng đã bị hỏng từ lâu, ổ còn lại bị bad sector nặng. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu máy chủ raid1 vào ngày 10/3/2016. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu SAS146Gb

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button