Phục hồi dữ liệu máy chủ Server IBM

SAS 136GbNgày 23/04/2015 cuudulieuhdd.com tiếp nhận server IBM chạy 03 ổ cứng SAS 136Gb chạy Raid0 vào một ổ cứng SAS 500Gb trong đó có một ổ cứng SAS 136Gb bị lỗi. Công ty đã khôi phục dữ liệu và bàn giao dữ liệu cho khách hàng sau 5 giờ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button