Phục hồi dữ liệu ổ cứng SAS máy chủ IBM

o cung sas 300GNgày 27/06/2013 Hardware Data Việt Nam đã phục hồi dữ liệu máy chủ IBM cho bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống – Thanh Hóa. Máy chủ IBM sử dụng ổ cứng SAS 300 bị bad nặng. Sau 4 tiếng làm việc, chúng tôi đã bàn giao đầy đủ lại dữ liệu cho bộ phận kỹ thuật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button