Phục hồi dữ liệu ổ cứng server lỗi đầu đọc

anh Hiếu – 0902022388 mang ổ cứng server SAS 146Gb IBM SAS 146Gb mang tới trong tình trạng ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Khách hàng yêu cầu Phục hồi dữ liệu ổ cứng server vào ngày 20/4/2016. Dữ liệu sau khi phục hồi toàn bộ dữ liệu đã bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu server SAS 146Gb

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button