Phục hồi dữ liệu Raid 5

Ngày 23/10/2012 Cứu dữ liệu Raid 5 Cho Sở Tài Nguyên Môi và Trường Nhà Đất. ĐC: 18 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Raid 5 gồm 4 ổ cứng chuẩn SCSI. Server mất dữ liệu do card Raid lỗi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button