Phục hồi dữ liệu Server Raid 5E bị lỗi cơ

khoi phuc du lieu Raid5ENgày 13/02/2014 Hardware Data Việt Nam tiếp nhận 03 ổ cứng SCSI 73Gb từ công ty V-Kid – ĐC: 54C 41/210 Đội cấn – Ba đình – Hà nội Hà Nội . Theo mô tả trong 3 ổ cứng này có một ổ cứng đã bị lỗi từ rất lâu nhưng hệ thống vẫn chạy. Sau khi ổ cứng thứ 2 bị lỗi thì hệ thống máy chủ ngừng hoạt động. Nhân viên của công ty V-Kid cho biết hệ thống đang chạy Raid5. Sau khi tiến hành kiểm tra các tình trạng của hai ổ cứng lỗi và thông tin Raid trên hệ thống. Hardware Data kết luận: Hệ thống trên chạy Raid 5E, 2 ổ cứng đã bị lỗi cơ, cần phải đọc dữ liệu trên ổ cứng lỗi để build lại raid phục hồi dữ liệu. Sau 02 ngày, toàn bộ dữ liệu từ hệ thống máy chủ đã được phục hồi nguyên vẹn và bàn giao lại cho công ty V-Kid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button