Tag Archives: Raid 1

Cứu dữ liệu máy chủ IBM Raid1 bad nặng

Cứu dữ liệu máy chủ IBM sử dụng 2 ổ cứng SATA 500Gb cấu hình Raid1 bị bad nặng cho anh Lợi. Ngày 5/11/2015 công ty đã bàn giao dữ liệu lại cho Anh Lợi– 0983863339. Dữ liệu khôi phục thành công và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày

Read More »

Khôi phục dữ liệu raid 1 mất cấu hình

Khôi phục dữ liệu raid 1 cho anh Tuấn – 0913213488. Mảng chạy 2 ổ cứng SAS 300Gb được cấu hình Raid1. Do cả hai ổ cứng đều bị bad nên mất cấu hình raid. Ngày 23/10/2015  công ty bàn giao dữ liệu lại cho Anh Tuấn. Dữ liệu bàn giao cho khách hàng ngay trong ngày

Read More »
Call Now Button