Lấy lại dữ liệu ổ cứng máy chủ chết cơ

Ngày 21/09/2014 Lấy lại dữ liệu thành công ổ cứng máy chủ cho anh Thành_Tuyên Quang 0915xxx779. Ổ cứng WD5003ABYX chết cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 2 ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button