Dịch Vụ

Raid 0 là gì? Tìm hiểu cách cứu dữ liệu Raid 0

Cứu dữ liệu Raid 0

5 / 5 ( 2 votes ) Trên thực tế không có thông tin dự phòng được lưu trữ trong hệ thống RAID 0, nó ngược lại hoàn toàn so với những những cấp độ RAID khác, khi RAID 0 bị hỏng thì toàn bộ hệ thống cũng bị hỏng. Do vậy việc cứu dữ liệu RAID 0 rất quan …

Read More »
Call Now Button