Cứu dữ liệu máy chủ IBM Raid1 bad nặng

4070_Loi_IBM500Cứu dữ liệu máy chủ IBM sử dụng 2 ổ cứng SATA 500Gb cấu hình Raid1 bị bad nặng cho anh Lợi. Ngày 5/11/2015 công ty đã bàn giao dữ liệu lại cho Anh Lợi– 0983863339. Dữ liệu khôi phục thành công và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button