Lấy lại dữ liệu ổ cứng mạng (NAS) QNAP

Ngày 09/01/2012 cuudulieuhdd.com đã lấy lại dữ liệu ổ cứng mạng (NAS) QNAP cho công ty Cổ Phần Đầu tư & Phát Triển Công nghệ Niền tin Việt. Ổ cứng mạng QNAP sử dụng 4 ổ cứng 1.5T chạy Raid 5.
Khi tiếp nhận ổ cứng mạng trong tình trạng không truy cập được dữ liệu, liên tục bị khởi động lại. Sau khi kiểm tra chúng tôi kết luận lỗi trên do HDD4 bị lỗi đầu đọc và HDD3 bị bad sector rất nặng. Sau 1 tuần làm việc, cuudulieuhdd.com đã bàn giao toàn bộ dữ liệu cho công ty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button